Chuyên sx và cung cấp những sp trong ngành thiết bị xây dựng như: Kích tăng, cây chống thép, mâm giàn giáo, tán chuồn,
ty ren (ty răng), chốt a, thanh giằng coppha (lập là) cùng các phụ kiện khác liên quan đến giàn giáo, cốp phaxây dựng!

Với 3 dòng sản phẩm chính:
Thiết bị xây dựng: kích tăng, chân kích, chân đế, kích chân, cây chống thép, cột chống thép, mâm giàn giáo mạ kẽm, sàn thao tác, khóa cùm giàn giáo (khóa xoay và khóa tĩnh),...
Cốp pha và phụ kiện coppha: Cốp pha ván phủ film, cốp pha thép, cốp pha sàn, cốp pha nhựa, ty răng (ty ren, ty chuồn chuồn), tán chuồn (bát chuồn), chốt chữ a, la thanh giằng cốp pha, móc vuông, móc tròn, V góc (V63), khóa kẹp ty xuyên, con sâu cốp pha,...
Linh kiện thiết bị xây dựng: Ống nối giàn giáo, lon đền dàn giáo, chốt dàn giáo, chốt và lon đền chéo, ống ren cây chống (kiểu Pháp và Hàn Quốc), đế cột chống, phụ kiện kích tăng, móc mâm,...

Liên lạc

Kinh doanh: 0938 707 868

Hotline: 0937.626.579

Công trình thực hiện

Bệnh viện Bình Tân

Công trình Bệnh viện Bình Tân

Bệnh viện Bình Tân

Công trình Bệnh viện Bình Tân

Bệnh viện Bình Tân

Công trình Bệnh viện Bình Tân

Bệnh viện Bình Tân

Công trình Bệnh viện Bình Tân

Khu dân cư Thanh Yên

Khu dân cư Thanh Yên - Thanh Đa

Lim Tower

Công trình Lim Tower